Suzhou YUE’J Wang Hu Hotel

No.888 Yuting Road,Xiangcheng District,Suzhou,Jiangsu

Suzhou YUE’J Wang Hu HotelOver view
All Photos

Hotel Traffic

Suzhou YUE’J Wang Hu Hotel

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:15608)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086512-66111888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Suzhou YUE’J Wang Hu Hotel Website: http://www.yuejwanghuhotel.cn/en

Hotel Address: No.888 Yuting Road,Xiangcheng District,Suzhou,Jiangsu

Business zone:
District: Xiangcheng District district
Address: No.888 Yuting Road,Xiangcheng District,Suzhou,Jiangsu

Suzhou YUE’J Wang Hu Hotel

No.888 Yuting Road,Xiangcheng District,Suzhou,Jiangsu